Giới thiệuGiới thiệu

Ví dụ, đối với quận Hoàn Kiếm hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao là 120m2 theo khoản 1, điều 4 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017. Hạn mức công nhận đất ở này áp dụng cho một thửa đất.

Trong hạn mức thì người dân không phải đóng tiền sử dụng đất, ngoài hạn mức thì tùy theo thời điểm bắt đầu sử dụng đất mà phải đóng từ 50% đến 100% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do vậy, người dân thông minh, hiểu biết đã thực hiện thủ tục tách thửa đất ra trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để hưởng tối đa quyền lợi trên.